top of page
  • Olga Bochkar

Wystawa finałowa pierwszego roku rezydencji "Fundacja"


Rezydencja „Fundacja” ma zaszczyt zaprosić Państwa na zakończenie pierwszego roku istnienia i wystawę finałową, która odbędzie się w ZS Agrobiznesu im. M. Rataja w Klementowicach 8 października.

Przez pierwszy rok istnienia rezydencji, Polskę odwiedziło ponad 20 artystów ukraińskich z Charkowa, Lwowa, Kijowa, Odessy i Dniepra, którzy mieli okazję pracować w Klementowicach i poznać atmosferę szkoły. Wśród uczestników pierwszego roku byli: Anastazja Pietorwa, Olga Babak, Nikita Liskow, Wiktoria Tymonowa, Bella Logaczowa, Wioletta Nagornaja, Daniil Nemyrowskyi, Wlas Bielow, Anna Szumska, Boryczok Tetiana, Bunczak Bogdan, Hanża Wira, Teletien Wiktoria.

„Fundacja” była zaplanowana przez kuratorów Anastazje Chlestową i Antona Tkaczenka oraz organizatorów Fundację ZPK, jako całoroczna rezydencja dla artystów sztuki współczesnej. W ramach projektu uczestnicy spędzali od 10 do 14 dni w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach.

Celem rezydencji jest zmiana postawy społecznej wobec Ukraińców i sztuki ukraińskiej na Zachodzie, a szczególnie w Polsce. Dla Europejczyków Ukrainiec i Ukraina to pojęcia często dalekie od świata zarówno artystycznego jak i kulturalnego. „Fundacja” powstała w celu stworzenia obrazu młodej współczesnej sztuki ukraińskiej, sprzyjania jej popularyzacji w kontekście europejskim. Oprócz tego, ważnym zadaniem rezydencji, jak i działalności Fundacji ZPK, jest kształtowanie wizerunku kulturalnego i wszechstronnie rozwiniętego Ukraińca.

Ostatni w tym roku przyjazd odbędzie się z udziałem kuratorów oraz artystów z Odessy, Kijowa i Charkowa: Iryny Ozarynskoji, Jeugenia Korszunowa, Olgi Fedorowej. Rezydencja zakończy się wystawą, w której wezmą udział wszyscy artyści, którzy pracowali w „Fundacji” w tym roku. Następnie projekt finałowy będzie wystawiony w różnych miejscach Polski i Ukrainy.

Tematem pierwszej Fundacji jest „Dom tysiąca pięter. Spojrzenie obserwatora”

Z koncepcji projektu:

„Dom tysiąca pięter” – fantastyczna powieść-antyutopia czeskiego autora Yana Vayssa, po raz pierwszy opublikowana została w 1929 roku. Książka była próbą spojrzenia na społeczeństwo tamtych czasów z zewnątrz. W rzeczywistości "widok z zewnątrz" jest głównym bohaterem książki. Rozwija się, zmienia się i dzięki temu powstaje wątek.

Dzięki możliwości patrzenia na rzeczy z perspektywy odosobnionego obserwatora, świat powieści Vayssa staje się tak podobny do świata sztuki.

Jeśli weźmiemy pod uwagę sztukę jako całość, w każdym czasie, artyści zajmowali się dwiema rzeczami: najpierw obserwowali a potem wyrażali swoje refleksje. Oczywiście w różnych epokach obserwowano różne rzeczy: naturę, człowieka, społeczeństwo, samą sztukę. Oferujemy artystom, podobnie jak bohaterowi książki trafienie w przestrzeń sztucznie zamkniętą od świata, stanie się pospolitym obserwatorem. I rozważenie widoku z zewnątrz.

Przedstawienie projektu odbędzie się w poniedziałek, 8 października 2018, od 14:00 pod adresem

Zespół Szkół Agrobiznesu im. M.Rataja, Klementowiice 365

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt 797 785 995, koordynator projektu Olga Bochkar

Резиденція "Фундація" рада запросити вас на закриття першого року і фінальну виставку, яка пройде на території Комплексу шкіл агробізнесу ім. М. Ратая (Клементовіце, Польща) 8 жовтня.

За перший рік існування резиденції в Польщі побувало більше 20 українських художників з Харкова, Львова, Києва, Одеси і Дніпра, які змогли попрацювати в місті Клементовіце і перейнятися атмосферою закритої школи. Серед учасників першого року: Белла Логачева, Данило Немирівський, Влас Бєлов, Микита Лиськов, Ганна Шумська, Ольга Бабак, Анастасія Петрова, Віолетта Нагірна, Вікторія Тимонова, Віра Ганжа, Вікторія Тєлєт’єн, Богдан Бунчак, Тетяна Боричок.

“Фундація” замислювалася кураторами Настею Хлестовою і Антоном Ткаченко та організаторами Фондом Союзу поляків м.Києва як цілорічна резиденція для художників, що займаються сучасним мистецтвом. В рамках проекту, кожна пара учасників проводила від 10 до 14 днів в Комплексу шкіл агробізнесу ім. М. Ратая.

Мета резиденції - змінити ставлення до українців і українського мистецтва в світі загалом, і в Польщі зокрема. Для європейця українець і Україна - поняття, не пов'язані з сучасним мистецтвом, далекі не тільки від художнього, а й від культурного світу. Для створення бренду молодого сучасного українського мистецтва і його популяризації і створена резиденція “Фундація”. Крім того, важливим завданням резиденції є створення образу культурного і різнобічного українця як такого, а один із її напрямів - уявити сучасне мистецтво України в європейському контексті.

Останній в цьому році заїзд пройде за участю кураторів, а так же художників з Одеси, Києва і Харкова: Ірини Озаринської, Євгенія Коршунова і Ольги Федорової. Резиденція завершиться виставкою, в якій візьмуть участь всі художники, які працювали в Фундації протягом року. Після цього, фінальний проект буде виставлений на різних майданчиках Польщі та України.

Тема першої Фундації - “Будинок в тисячу поверхів. Погляд спостерігача”.

З концепції проекту:

«Будинок в тисячу поверхів» - фантастичний роман-антиутопія чеського письменника Яна Вайсса, вперше виданий в 1929. році. Книга стала спробою поглянути на суспільство того часу з боку. По суті, "погляд зі сторони" і є головним героєм книги. Він розвивається, змінюється і завдяки йому вибудовується сюжет.

Саме завдяки можливості подивитися на речі з позиції відстороненого спостерігача робить світ книги Вайсса настільки схожим на світ мистецтва.

Якщо розглядати мистецтво в цілому, то в усі часи художники займалися двома речами: спочатку спостерігали, а потім рефлексували. Звичайно, в різні епохи об'єктами спостереження ставали різні речі: природа, людина, суспільство, саме мистецтво. Ми пропонуємо художникам подібно герою книги, потрапити в простір штучно закрите від світу і стати простим спостерігачам. І поміркувати на тему погляду з боку.

155 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page