Kursy integracyjne

 

Kurs integracyjny  dwutygodniowym kursem w Polsce tuż przed początkiem roku szkolnego (szacunkowo w dniach 15-30 sierpnia) dla uczniów, którzy po raz pierwszy podejmują naukę w polskich szkołach. W tym okresie dzieci w gronie równolatków i pod opieką ukraińskich asystentów uzyskują moralne i psychologiczne wsparcie oraz przygotowanie do nauki w nowej szkole. Codziennie uczniowie:

 • Uczą się języka polskiego. Uczniowie podzieleni na grupy odpowiednio do poziomu znajomości języka. Ogólne wymagania – co najmniej poziom A2 przed rozpoczęciem nauki w szkole. Rozpocząć naukę języka polskiego uczniowie mogą na kursach i „intensywach” w Kijowe i Irpieniu zorganizowanych przez ZPm.K.

 • Zapoznają się z podstawowymi przedmiotami szkolnymi (np. matematyka, fizyka, chemia, biologia, literatura, geografia, historia i inne). Lekcje i warsztaty prowadzą polscy nauczyciele przy wsparciu, częściowym tłumaczeniu ukraińskiego asystenta. W zależności od wieku uczniów, nauka niektórych przedmiotów odbywa się w podziale na grupy dla starszych i młodszych uczniów. W taki sposób uczniowie też zapoznają się z systemem oceniania, wymaganiami szkoły, swoimi obowiązkami, perspektywami i możliwościami jako ucznia.

 • Poznają Polskę. Oprócz teoretycznych zajęć z geografii oferujemy wycieczki do Warszawy, Lublina, Puław, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa.

 • Spotykają się z przedstawicielami straży granicznej, policji, policji drogowej, lekarzy, sejmu RP. W taki sposób dzieci stają się świadomi praw i obowiązków nieletnich obcokrajowców na terenie Polski i UE, zasad prawidłowego poruszania się  i jazdy rowerem po ulicach miasta, odpowiedzialności kryminalnej, przekroczenia granicy państwowej, legalnego pobytu i kwestii wizowych, systemu ustawodawczego Polski i funkcjonowania całego państwa.

 • Przyzwyczajają się do życia w akademiku – przestrzeganie regulaminu, korzystanie ze wspólnego wyposażenia oraz zachowanie higieny własnej, szacunku do współlokatorów, planu spożywania posiłków i nowej kuchni, samodzielnego pilnowania rzeczy, odpowiedzialności za swoje słowa i czyny.

 • Odpoczywają na wycieczkach i w rozmaitych przedsięwzięciach zespołowych (gry sportowe, odpoczynek w siłowni i na polu piłkarskim, imprezy i dyskoteki, wycieczki, ogniska i inne.)

Po takim kursie uczniowie są świadomi i odpowiedzialni od początku nauki w szkołach oraz zamieszkania w akademikach w gronie polskich kolegów.

 

Szkoły językowe w Polsce

W jaki sposób najskuteczniej nauczyć się niezbędnej leksyki lub spróbować swoich sił w posiadanej już wiedzy? – no oczywiście w środowisku językowym. Szkoły językowe – to zachwycająca 12-dzienna podróż do polskich gór przez byłą stolicę Polski, do sąsiedniej Słowacji i Węgier. Uczniowie prawie codziennie wyjeżdżają do różnych ciekawych miasteczek i zabytków, gdzie mogą porozmawiać z przewodnikami i posłuchać zdumiewających opowieści i historii, mają czas wolny żeby samodzielnie dokonać zakupu lokalnych upominków, spróbować regionalnych smakołyków, zapytać się o drogę, posłuchać i poczuć na sobie specyfikę życia społeczeństwa. Oprócz tego uczniowie uczestniczą w zajęciach z języka polskiego, które prowadzone są w poszczególnych grupach odpowiednio do poziomu znajomości języka i często odbywają się w formie zabawy. W drodze powrotnej mogą spróbować swoich sił w odpowiedniej klasie szkolnej i na kilka dni stać się prawdziwym uczniem polskiej szkoły. Wycieczki te  zwykle odbywają się w czasie ukraińskich wakacji szkolnych, zwłaszcza zimą i latem, ale możliwe są też jesienią lub wiosną. Szczegóły i warunki udziału w najbliższym programie na stronie Związku Polaków m. Kijowa.

 

Nauka języka polskiego i kultury polskiej w Kijowie i Irpieniu, wspieranie nauki języka polskiego w szkołach Ukrainy.

Aktualnym tematem jest poszukiwanie jakościowej i wygodnej formy nauczania języka polskiego. W tym celu ZPm.K stale pracuje nad udoskonaleniem oferty, która by pasowała dla każdego.

Kursy języka polskiego od poziomu A1 do B2. Wykwalifikowani nauczyciele starają się uzupełnić podręczniki własnymi opracowaniami i aktualnymi tematami. Zwykle kurs trwa około 3 miesiące, istnieją również „intensywy” (kiedy zajęcia odbywają się codziennie w trakcie miesiąca). Starając być bliżej Państwa, mamy obecnie 2 filie w Kijowie oraz Irpieniu.

Kurs kultura napisany przez naszych nauczycieli we współpracy z Konsulatem RP w Kijowie pozwoli w krótkim terminie, ale z większym wysiłkiem ogarnąć całą historię, kulturę i współczesne życie Polski.

Regularne stały się spotkania „Pogaduchy po polsku”, gdzie każdy może poćwiczyć praktycznie swój polski, podzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz odwrotnie, dowiedzieć się nowego na rozmaite tematy, i oczywiście - poznać nowych przyjaciół z którymi można by było rozwijać swoje nawyki mówienia na co dzień.

Żeby zainteresować młodzież nauką języka polskiego w szkołach Ukrainy, prowadzimy spotkania, zabawy i zajęcia dla uczniów, wspieramy nauczycieli szkolnych w opracowaniach nowych tematów oraz materiałami edukacyjnymi, dzielimy się doświadczeniami swoimi i polskich kolegów. 

Szczegółowo o kolejnych projektach i wydarzeniach na naszych stronach w Facebook ZPm.K lub Fundacji ZPK

 

Hołdowanie kulturze i tradycji, rozwój talentów i zdolności artystycznej młodzieży

 

Przeprowadzamy rozmaite akcje edukacyjne i kulturalne skierowane na zapoznanie wszystkich chętnych z polską i ukraińską kulturą, tradycjami, świętami zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie między innymi:

 • obchodzenie świąt polskich i ukraińskich zarówno religijnych jak i państwowych w celu nawiązania dialogu pomiędzy społecznościami,

 • organizowanie koncertów młodzieżowych, żeby zachęcać młodzież do rozwoju swoich talentów i zdolności, przedstawienia społeczności osiągnięć kultury i piękna obu państw,

 • spotkania, lekcje i warsztaty z gośćmi z Polski i Ukrainy na aktualne tematy,

 • wyjazdy zapoznawcze do miast obu państw,

 • udział w międzynarodowych przedsięwzięciach kulturalnych, targach edukacyjnych

 • organizowanie międzynarodowej rezydencji artystycznej sztuki współczesnej, gdzie artyści Ukrainy, Polski i innych państw mogą przez dwa tygodnie wymieniać się doświadczeniami, wspólnie pracować i tworzyć nowe dzieła i projekty międzynarodowe.

Zapraszamy do współpracy i nowych przedsięwzięć!

 

Stypendia zachęcające uczniów do nauki i aktywnej roli społecznej, oraz akcje charytatywne, pomoc strefie ATO

 

Fundacja wspiera zaangażowanie uczniów w życiu społecznym i programach wolontariatu Polski, a także wysokie osiągnięcia w nauce przez rozmaite prezenty i stypendia. Rozwija się współpraca z uczelniami wyższymi Polski, które mogą oferować uczniom pod naszym patronatem dodatkowe zajęcia oraz ulgi na studiach.

Od lat współpracujemy z Akcją „Czarny Tulipan”, Związek Polaków m. Kijowa wspiera mieszkańców ze wschodu Ukrainy pomocą humanitarną oraz organizuje akcje charytatywne i informacyjne. Szczegółowo o projekcie.

Fundacja Związku Polaków m. Kijowa

tel.: +48 797 785 995,

      +38 097 476 3232

 • Facebook
 • Instagram - Grey Circle
 • YouTube - Grey Circle
waesztaty z florystyki