top of page
  • Olga Bochkar

OŚRODEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY W LEGNICY DLA DZIECI Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

Od początku wojny w Ukrainie w 2014 roku, stwarzamy nastolatkom z doświadczeniem migracji, możliwość nauki w szkołach publicznych w Polsce (od 6 klasy włącznie), zamieszkania w internacie pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli, poszerzania horyzontów i komfortu przystosowania się do nowego społeczeństwa.

Po inwazji na pełną skalę w lutym 2022 r. do dziś istnieje potrzeba stworzenia bezpiecznych warunków życia i nauki nastolatkom, których rodzice pozostają na Ukrainie lub pracują w innych krajach, bez dostępu do odpowiedniej edukacji i warunków życia dla dzieci.


Dlaczego przebywanie w strefie działań wojennych nie sprzyja nauce:

  • Edukacja szkolna jest procesem ciągłym, którego nie da się jakościowo zapewnić ze względu na alarmy powietrzne, podczas których konieczne jest zejście do schronu lub okresy, w których nauka odbywa się wyłącznie na odległość

  • Bez zapewnienia podstawowych potrzeb, jakimi są bezpieczeństwo, pożywienie i odpowiednie warunki życia – mózg nie może się dobrze uczyć, zwłaszcza po nieprzespanych nocach

  • Ilu wzorów/nowych słów możesz się nauczyć, gdy ciągle odczuwasz niepokój?

  • Dwuletni okres uczenia się zdalnie według statystyk cofnął uczniów o kilka lat w porównaniu z wynikami poprzedniego okresu

Po przeprowadzeniu przez Fundację dwóch transportów ewakuacyjnych z terytorium Ukrainy w dniach 24 i 26 lutego 2022 roku, stanęliśmy przed problemem braku miejsc w placówkach oświatowych, szkołach/domach studenckich, część dzieci trafiła wraz z dorosłymi do ośrodków dla uchodźców, hosteli, hoteli robotniczych.


Dzięki reakcji obywateli i Rządu RP, prywatnego biznesu i trzeciego sektora, podjęto wszelkie działania, aby pomóc ludziom, którzy w jednej chwili stracili wszystko na Ukrainie.


Przedstawiciele naszej Fundacji wzięli udział w dyskusjach nad tym problemem na konferencjach, okrągłych stołach i grupach roboczych zarówno na szczeblu prywatnym, jak i publicznym.

  • Według statystyk dzieci z doświadczeniem migracyjnym są 5 razy bardziej narażone na wykluczenie z procesu edukacyjnego niż inne grupy

  • Nastolatki, które dziś pozostają bez edukacji, za kilka lat staną się dorosłymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

W kwietniu 2022 roku złożyliśmy propozycję utworzenia ośrodka edukacyjnego z możliwością zamieszkania i nauki dla nastolatków z doświadczeniem migracyjnym, pełną opieką, programem integracji i rozwoju. Nasza inicjatywa spotkała się z aprobatą organizacji społecznych i przedstawicieli polskich struktur rządowych.


1. Miejsce i lokacja

Droga do realizacji pomysłu rozpoczęła się od poszukiwania miejsca i lkacji. Po długich apelach, negocjacjach, korespondencji i podróżach znaleźliśmy to, co naszym zdaniem najlepiej spełnia wymagania - budynki dawnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Sił Łączności w Legnicy w województwie dolnośląskim.


Po wybraniu lokalizacji i uzyskaniu zgody właściciela budynków Agencji Mienia Wojskowego odbyło się kilka spotkań roboczych, podczas których uzgodniono warunki, wymagania i kierunki dalszych prac. Fundusz musiał spełniać wymagania właściciela i wspólników – ekspertyza, opinia biura architektonicznego i inżyniera budowy itp.

2. Podpisanie umowy

I tak 4 sierpnia 2023 r. została podpisana Umowa pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego a Fundacją w sprawie swobodnego korzystania z nieruchomości, a już 9 października 2023 r. przy rozliczeniu pozostałych zobowiązań. Fundacja otrzymała oficjalnie klucze do trzech obiektów, w których wybudowane zostaną dwie bursy ze stołówką dla 300-400 uczniów oraz szkoła.


Przed nami kolejna trudna droga - znalezienie środków finansowych, wykonanie dokumentacji projektowej i inwentaryzacyjnej, przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych, uzyskanie niezbędnej dokumentacji pozwoleń na szkołę, bursę, stołówkę i powiększenie kadry. Ale jesteśmy pewni swoich sił, bo z nami pracują najlepsi! 💛


Dziękujemy wszystkim, którzy w nas uwierzyli, wspierali nas w pierwszym etapie i wysoko ocenili doświadczenia Funduszu. Pracujemy dalej!


55 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page