top of page
  • Olga Bochkar

Internet uzależnienie / залежність


Przyczyna? Jedna z podstawowych przyczyn okazania się uzależnień wśród dzieci – zaniedbanie ze strony rodziców.

Zjawisko uależnienia od Internetu jeszcze nie pojawiło się na liście chorób, ale jest dalej skrupulatnie badane. Ma przyczyny, objawy, obecnie leczy się jako zwykłe uzaleśnienie i pozostawia liczne skutki:

- zaburzenia fizjologiczne akurat w okresie aktywnego rozwoju ciała dziecka (obciążenie na szyję, reformacja grzbietu, naruszenie krążenia końcówek, systemu trawienia, otyłość, pogorszenie wzroku i inne)

- zaburzenia psychologiczne (zmęczenie, depresja, zaburzenie snu, aspołeczny typ zachowania, konflikty rodzinne, nerwica, zakłócenie logicznego myślenia i inne)

Uczyć dzieci „higienie korzystania z sieci” tak samo ważne jest jak uczyć komunikowaniu się w społeczeństwie. Internet, jako nieograniczone źródło informacji powinno się poddawać szczegółowej uwadze ze strony rodziców tak jak pilnujemy nieletnich w tłumie w cemtrum megapolisy. Pomocą będą liczne oprogramowania ograniczające negatywny informacyjny wpływ na jeszcze nie ukształtowaną psychikę dziecka.

Wyróżniają około 5 podstawowych typów uzależnienia i według nich można się zorientować w jaki sposób lepiej prowadzić rehabilitację dziecka i działania prewencyjne.

Powinniśmy uczulić naszych dzieci na:

- zachowanie i udostępnienia informacji prywatnych i danych strzeżonych,

- rozgraniczenie strafy intymności i pornografii, bezpieczeństwo – przede wszystkim,

- szkolenie nawyków analitycznego opracowania i wyodrębnienia niezbędnych, prawdziwnych i bezpiecznych informacji,

- urozmaicać formy współpracy z siecią,

- pojmowanie i akceptacja swojego prawdziwego wizerunku oraz oddzielenie go od profilu sieci społecznych, wyróżnienie rzeczywistości od wirtualnego świata,

- szacunek do osobowości innych i przeciwdziałanie agresji skierowanej na siebie i strony trzecie i in.

O tych i wielu innych przykładach z życia codziennego naszych uczniów mieliśmy okazję porozmawiać na spotkaniu "Молодь vs Internet" z dr psychologii Gennadiem Rżewskim 24.10 w biurze Związku Polaków m. Kijowa.

Spodziewamy się nowych spotkań!

opracowanie materiału

Olga Bochkar,

koordynator projektów Fundacji ZPK

Причина? Одна з головних причин появи залежностей серед дітей – халатність батьків.

Явище Інтернет-залежності ще не з'явилося в переліку хвороб, але надалі скрупульозно досліджується. Має причини, симптоми, лікується наразі як кожна залежність і залишає купу наслідків:

- фізіологічні порушення, особливо в період активного росту і розвитку організму (перевантаження шийного відділу хребта, використання хребта, порушення кровообігу кінцівок, порушення системи травлення, ожиріння, погіршення зору та інше)

- психологічні порушення (перевтома, депресія, роздратованість і агресія, порушення сну, асоціальна поведінка, сімейні конфлікти, порушення логічного мислення і інше),

Вчити дітей "гігієні використання мережі" так само важливо, як вчити спілкуватися в соціумі. Інтернет, як необмежене джерело інформації повинно підлягати пильному контролю зі сторони батьків так само, як ми контролюємо неповнолітніх в натовпі в центрі мегаполіса. На допомогу прийде безліч програм які обмежують негативний інформаційний вплив на не сформовану дитячу психіку.

Вирізняють близько 5 основних типів Інтернет-залежності і відповідно них можна зорієнтуватись як найкраще проводити реабілітацію дитини, чи діяти на упередження можливих ускладнень.

Важливо привчити дітей до правил:

- зберігання, розповсюдження приватної інформації та особистих даних,

- розмежування граней інтимності та порнографії, безпека – передусім,

- вдосконалювати навички аналітичної роботи та виокремлення достовірної, безпечної, основної інформації з необмеженого інформаційного потоку.

- урізноманітнювати форми співпраці з мережею,

- усвідомлення та прийняття свого реального образу, і відмежування його від профілю соцмереж, відокремлення реальності від віртуального світу,

- формування поваги до особистості інших і протидія агресії направленої на себе і третіх осіб, і ін.

Про ці та інші приклади з щоденного життя нащих учнів ми мали нагоду поговорити з кандидатом психологічних наук Геннадієм Ржевським 24.10 на зустрічі "Молодь vs Internet" в офісі Спілки Поляків м. Києва.

Сподіваємося на нові зустрічі!

опрацювання матеріалу

Olga Bochkar,

koordynator projektów Fundacji ZPK

38 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page