top of page
  • Olga Bochkar

Oszczędzaj wodę


Meszkańce internatu wraz z wychowawcami i asystentami przygotowali cudowne projekty na temat Oszczędzania wody i jej ważności w naszym życiu. Przemówienia dotyczyły między innymi pochodzenia wody i składu chemicznego, właściwości biologicznych, wykorzystanie w gospodarce, leczeniu, żywieniu i wielu wielu innych ciekawych rzeczy! 2.12.2016 z grupą uczniów dokonaliśmy drugiej części projektu - wycieczka na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie". Czy wiezieliście, że: Chłorowanie wody jest konieczne tylko w przypadku zakarzenia wody w zbiornikach, a chlor produkowany w tym celu ze zwykłej soli + woda + wysokie napięcie; kiedyś wody drogą naturalną sciekały ze źródeł górskich przez system rur a minęło 200 lat i musimy szukać wody w głębiach ziemi (Cudowny przykład - system Pałacu Czartoryskich). Ze ścieków można wydobywać prąd i gaz do ogrzewania, ale my sami zabijamy bakterie produkujące ten gaz płymani do mycia i prania. Woda deszczowa może być wykorzystywana zarówno do podlewania roślin, jak i do zlewu w toaletach. Przyszłość - w naukach i technologiach które pozwolą oszczędzać wodę, wakorzystywać maksymalnie system ścieków, wodę deszczową i lód.


6 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page