• Olga Bochkar

Kierunek - Kielce


Zapoznawcza wycieczka do Kielc i Krakowa zanurzyła naszych dzieci do historycznej Polski. Zachowana architektura dała możliwość ocenić całą skalę zamków i pałaców, budynków obronnych – Zamek w Chęcinach, Ujeździe, Wewelu. Dzieci z zachwytem słuchali oprowadzącego, chwytając każde słowo, przeceiż historia – to jedno z najciekawszych przedmiotów w szkole.


8 wyświetlenia
fundcja zpk

Fundacja Związku

Polaków m. Kijowa

fundcja zpk

+48 797 785 995,

+38 097 476 3232

  • facebook_icon
  • instagram_icon