top of page
  • Olga Bochkar

Про оцінки, «ваги» і канікули в польській школі…

«Екватор» першого семестру

Відповідно до Конвенції прав дитини середня освіта для неповнолітніх – обов’язкова, не виконання цього обов’язку каральне.

З грудня 2016 року пройшла реформа середньої освіти в Польщі: скасовано освітній рівень «гімназія», початкова школа перетворилась на восьмирічну, після неї 4-річний ліцей чи 5-річний технікум. Сума років середньої освіти не змінилась - 12 / 13 років.

Зимові канікули (не плутати з різдвяними святами з 23.12 до 02.01) – це двотижневий відпочинок між І і ІІ семестром шкільного року. Щороку дати канікул рухомі для кожного воєводства. Може бути 1 з трьох варіантів: останні 2 тижні січня, перші 2 тижні лютого, останні 2 тижні лютого. Винятково в цьому році, році дистанційного навчання, зимові канікули в усій Польщі відбулися одночасно в другій половині січня.

В польській освітній системі шкала оцінювання від 1 (не зарахована робота, негативна оцінка) до 6 (найвища оцінка) балів, тому середня оцінка – «4», «3» – нижче середнього.

Школи користуються електронними щоденниками (e-dziennik) на різноманітних платформах. Різниця в деталях – завдання одне: надати учневі та батькам можливість постійної співпраці. Збережена тут уся поточна інформація шкільної діяльності учня - оцінки, перездачі, пропуски і прогули, домашні завдання, зауваження і похвала, оголошення від вчителів. Код доступу та пароль на свою електронну адресу отримує окремо учень і батьки від школи. Якщо не використати код протягом місяця – він автоматично дезактивується, для генерування нового доступу необхідне письмове прохання на ім’я директора школи.


Waga oceny, чи «два в кубі»

Цифра у верхньому регістрі справа над поточною оцінкою – «waga oceny». Школа відповідно до регламенту надає «вагу» від 1 до 3 кожному роду діяльності на уроці, щоб можна було об’єктивно вирахувати середній бал за роботу протягом року. Так, наприклад: контрольна робота «3 з вагою 3», усна відповідь на уроці «4 з вагою 2», виконання презентації з домашньої роботи «6 з вагою 1». Щоб вирахувати середній бал, кожну оцінку треба додати стільки разів, скільки вона "важить" і поділити на кількість. В нашому прикладі: (3+3+3) + (4+4) + 6 = 23/6 = 3,83 не (3+4+6)/3 = 4,3. За старою звичкою учні намагаються робити додаткові «презентації», вага яких 1, замість того щоб вивчити матеріал до контрольної, вага якої 3. Намагаємося кількістю підняти якість, а не дуже вдається.

«Ocena średnia» в щоденнику вписана дрібним шрифтом під назвою кожного предмету і вираховується автоматично за вище наведеним алгоритмом.

Негативну поточну оцінку (одиницю) учень може «перездати» протягом двох тижнів. Відповідно регламенту школи та виду діяльності цей термін може коливатися, або взагалі можливість перездачі з певного роду діяльності може бути відсутня (напр.: тест на орієнтування в художньому тексту з домашньої роботи). При успішній перездачі замість негативної оцінки з’являється результат перездачі. Якщо учень згадує про необхідність перездачі через три тижні, то попередня негативна оцінка не зникає, а результат перездачі з’являється поряд, і добре, якщо він позитивний. Наприклад, «1» з фізики перетвориться в «4» якщо перездача протягом двох тижнів, або буде дві оцінки «1» та «4», якщо перездача через місяць.

За кілька тижнів до виставлення семестрових / річних оцінок в щоденнику з’являються „zagrożenia” – викладачі звертають увагу, що середня оцінка менше прохідної (тобто, менше 2 балів). Відповідальні учні та батьки не допускають такого розвитку подій, слідкуючи за середньою оцінкою з предмета вже від початку навчального року.

Nie kwalifikowany z przedmiotu, або «другий раз в перший клас»

Учень зобов’язаний отримати визначену кількість оцінок з кожного предмету, щоб мати можливість отримати семестрову оцінку. Щоб вирахувати кількість оцінок потрібно кількість годин предмету за тиждень помножити на 2 і додати 1, напр.: фізика 2 рази/тиждень*2+1 = мінімум 5 оцінок в семестр.

Також «не кваліфікований» учень якщо пропущено понад 30% (для початкової школи) – 50% (для ліцею) учбових годин (не днів!) з предмета. Якщо учень має не кваліфікацію, не може бути переведеним до наступного класу.

Наприклад, якщо учень з якоїсь причини не відвідував уроки з біології чи не виконував завдання на оцінку, в щоденнику не вистачає необхідної кількості оцінок, учень отримує оцінку «не кваліфікований» і тільки з дозволу педагогічної ради може відпрацювати матеріал (зазвичай контрольні з усього матеріалу за семестр).

1-2 негативні оцінки в свідоцтві наприкінці року (оцінка 1 чи „nie kwalifikowany”) з дозволу педагогічної ради учень може «перездати». Перездачі призначаються на останні дні серпня, перед початком наступного навчального року.

За весь освітній рівень (наприклад протягом усіх 3 років ліцею) учень має право на одне «умовне переведення до наступного класу» якщо негативна оцінка не перездана. Вчитель школи бере учня «на поруки», зобов’язуючись прослідкувати що академічна заборгованість буде погашена.

Якщо учень отримує більш ніж 2 негативні річні оцінки, рішенням педагогічної ради повторює навчальний рік на тому самому ж рівні.

Випускник початкової школи = інтелігентна багатогранна особистість

Від успішності закінчення початкової 8-ми річної школи, залежить вибір ліцею чи технікуму. Учні в квітні-травні реєструють свою «сторінку» в польській державній електронній системі рекрутації, за технічною допомогою можуть звернутися до шкільного вчителя з інформатики. До системи вноситься: персональні дані учня, результати 3 випускних іспитів, оцінки з табеля за рік, інші досягнення; обирають від 1 до 3 навчальних закладів (від 1 до 3 профільних класів у кожному навчальному закладі) в порядку від найбільш бажаного до факультативного. Там же вказано чіткі дати кожного етапу рекрутації.

Випускні іспити початкової школи (математика, польська, іноземна) відбуваються в другій половині квітня, але в цьому навчальному році зсунуті на кінець травня.

В сертифікаті за іспити пунктуація виставлена у відсотках, щоб конвертувати в бали необхідно перемножити на 0,2 (напр.: 80% * 0,2 = 16 балів). На сертифікаті також вказана у відсотках статистика скільки учнів з усієї Польщі здало на такий само рівень чи нижче ніж я.

В бали переводиться кожна оцінка зі шкільного свідоцтва (за шкалою: оцінка 6 – 18 балів, оцінка 5 – 17 балів, 4 – 14 б., 3 – 8 б., 2 – 2б.). Додатково 7 балів можна отримати за свідоцтво з відзнакою (świadectwo z paskiem – якщо середня оцінка свідоцтва не менше ніж 4,75), до 10 балів - за участь в державних олімпіадах. Електронна система автоматично конвертує оцінки в бали. Кожен ліцей / технікум виставляє свій «прохідний бал».


Навчання в школі триває і після іспитів

Помилково учні і батьки вважають, що після гімназіальних іспитів (квітень-травень) навчання закінчилося і можна їхати на відпочинок. Шкільний рік закінчується після 20-х чисел червня – коли є результати іспитів, виставлено оцінки до свідоцтва, усі ці результати введено до рекрутаційної системи на власну сторінку учня. Електронна система має кілька днів на верифікацію даних, тому деякі школи вимагають посвідчених в гімназії копій свідоцтва і сертифікату з іспитів. Приблизно через тиждень учень може на своїй сторінці побачити результат вступної кампанії.

Якщо сума отриманих балів була не достатньою для вступу в ліцей обраний учнем під №1, система автоматично переходить до наступного вибору і так далі. Якщо прохідний бал відповідний, то навпроти бажаного класу з’являється інформація про зарахування і необхідність принести до секретаріату оригінали документів – підтвердження волі учня про зарахування.

Якщо учень за рівнем знань не потрапляє до жодного з обраних навчальних закладів, існує імовірність звільнення місць в цій школі наприкінці літа, чи учень може обрати школу де прохідний бал нижчий. Такий процес «вторинної рекрутації» відбувається зазвичай наприкінці серпня, коли в усіх школах закінчуються перездачі і вже підтверджено попередні списки учнів.


Вибір професії відбувається в 1 класі ліцею, продовжується на 1 курсі ВНЗ.

Від початку першого року в ліцеї чи технікумі варто пильнувати свої успіхи в навчанні. Більшість предметів, які не будуть вивчатися поглиблено з 2 року навчання (крім матуральних обов’язкових – польська мова, математика, сучасна іноземна мова), закінчуються вже в першому класі і річна оцінка автоматично потрапить до свідоцтва закінчення ліцею / технікуму. Наприклад, обираючи гуманітарний профіль в ліцеї, оцінка «2» з фізики переслідуватиме все життя.

Вибір профільних предметів відбувається вже на етапі реєстрації до ліцею. В залежності від внутрішнього розпорядку школи, деякі починають вивчати профільні предмети поглиблено вже з першого року навчання, деякі – тільки в другому класі по 4-7 годин/тиждень, відкидаючи усі загальні дисципліни.

Змінити профіль пізніше можна. Необхідно пройти співбесіду чи міні-іспит з бажаних профільних предметів, щоб розуміти чи встигне учень належно підготуватися до матури. В другій половині квітня ліцеїсти 4 року закінчують навчання та готуються до іспитів (MATURA) які проходять в першій половині травня. Обов’язкові предмети: польська мова, математика, сучасна іноземна мова + 2 профільні предмети (які учень вивчав поглиблено). В цьому році вистачить здати тільки 3 основні іспити.

Для польських учнів результати матуральних іспитів з профільних предметів – підстава до зарахування до ВНЗ. На сьогодні для іноземців вища освіта в Польщі платна, не залежно від наявності польського свідоцтва, але з кожним роком ВНЗ пропонують все більше різноманітних можливостей безкоштовного навчання для іноземців (наприклад: при високих результатах з «матури» учневі може бути запропоновано безкоштовне навчання самим ВНЗ, чи учень може брати участь у вступних іспитах на рівні з іншими іноземцями, де звісно, має більше шансів виграти). За активну соціальну діяльність та успіхи в навчанні з другого семестру студент може отримувати стипендію, яка з надлишком покриватиме вартість навчання. З огляду на значне збільшення учнів-іноземців середніх шкіл з 2014-2015 року, все частіше постають пропозиції зрівняти в правах польських та іноземних студентів.


Основна мета перебування в польській школі – навчання, використання усіх можливостей розвитку, покращення навичок самоосвіти, роботи над собою. Тільки батьки мають такий ступінь довіри дитини, щоб показати ці перспективи, вмотивувати своїм прикладом до невпинного вдосконалення.

Успіхів нам!!!


матеріал підготувала координаторка проєкту,

Ольга Бочкар

18 752 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page