Od 2015 roku Fundacja Związku Polaków miasta Kijowa rozwija program edukacyjny pozwalający uczniom z sąsiednich państw podjąć naukę w szkołach średnich oraz technikach Polski.

Fundacja współpracuje z licznymi szkołami powiatu puławskiego, województwa lubelskiego, które dostosowują ofertę edukacyjną do wyzwań współczesnego świata, co ma ułatwić uczniom dostanie się na wymarzone kierunki studiów wyższych. Szkoły te zapewniają dogodne warunki nauki i stałe wsparcie ucznia, różnorodne zajęcia fakultatywne oraz akcje zachęcające uczniów do nauki. Gwarantują wielostronny rozwój zdolności i zainteresowań uczniów, integrację z polską młodzieżą. Zachowując charakter międzynarodowy placówek oświatowych uczniowie mają możliwość wzajemnego wzbogacania się kulturą i tradycjami, rozwoju wspólnych projektów.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego Fundacja organizuje i prowadzi  dwutygodniowy Kurs Integracyjny dla nowych uczniów w Polsce, celem którego jest psychologiczna adaptacja dzieci ukraińskich przed rozpoczęciem nauczania w Polsce; podniesienie znajomości praktycznego języka polskiego do poziomu co najmniej A1+ / A2; zapoznanie przyszłych uczniów z wymaganiami systemu oświaty Polski, podstawowymi przedmiotami szkolnymi wraz z niezbędną terminologią; pokazanie funkcjonowania społeczeństwa przez spotkania ze strażą graniczną, policją, służbą medyczną, przedstawicielami Sejmu Polski. Uczestnicy mają możliwość zwiedzić zabytki i pamiątki historyczne Lubelszczyzny, zapoznać się ze współczesnym życiem miast oraz placówek urzędowych. Rozpocząć naukę języka polskiego uczestnicy mogą już w Kijowie i w jego okolicach na kursach organizowanych przez Związek Polaków m. Kijowa.

Uczniowie są zakwaterowani w pokojach 3-4 osobowych z łazienką odpowiednio do oferty akademika. Mają zapewnione 3 posiłki dziennie w dni robocze i w dni wolne. Zgodnie z ofertą akademika mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje do nauki, sale komputerowe i inny sprzęt audiowizualny, wyposażone sale gimnastyczne oraz siłownie, wyposażone kuchnie (z pralką, lodówką, kuchenką, naczyniami).  Poprawić swoją świadomość społeczną, rozwijać talenty, poznać nowe dziedziny, uczniowie mają możliwość biorąc udział w różnorodnych przedsięwzięciach oferowanych przez domy kultury oraz lokalne inicjatywy miasta, a także spróbować swoich sił w sekcjach sportowych i na basenie.

W trakcie całego procesu nauki dzieci, Fundacja reguluje wszystkie kwestie prawne w szkołach w imieniu rodzica i dziecka; reprezentuje nieletnie dziecko przed urzędami państwowymi; prowadzi całodobową opiekę uczniów przez wykwalifikowanych wychowawców ukraińskojęzycznych, którzy utrzymują kontakt z rodzicami oraz nauczycielami szkół; wspierają dzieci w życiu szkolnym i codziennym; monitorują stan zdrowia grupy oraz pilnują przebiegu leczenia się; organizują przejazd i towarzyszą grupom w transferach na/z Ukrainę podczas wakacji; organizują wyjazdy turystyczne i zapoznawcze; przedsięwzięcia które zarówno urozmaicają życie uczniów po lekcjach jak i sprzyjają integracji ze społeczeństwem. W celu promowania wysokich wyników w nauce i aktywnej roli społecznej Fundacja stale wprowadza programy stypendialne, nagrody dla uczniów i szkół objętych patronatem.

Więcej informacji o szkołach i akademikach, z jakimi pracuje Fundacja oraz szczegółami współpracy i rekrutacji mogą Państwo znaleźć na stronie Związku Polaków m. Kijowa oraz na profilach Facebooka lub uzupełnić wniosek albo zadzwonić do nas.

МЕТА НАШОЇ ПРОГРАМИ:

СФОРМУВАТИ НАВИЧКИ САМОСТІЙНОГО ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ УЧНЯ В ПОБУТОВОМУ / СОЦІАЛЬНОМУ / ОСВІТНЬОМУ ПОЛЬСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Ми досягаємо нашої мети взаємодією кураторів та учнів в сфері:

  • Опіки. Необхідний елемент на першому етапі проживання в гуртожитку. Ми допомагаємо у вирішенні щоденних питань таких як: піклування про своє здоров’я, особиста гігієна і медичний супровід; відповідальність за свої матеріальні й нематеріальні цінності. Надаємо адміністративне та юридичне представництво неповнолітніх в державних, освітніх, правових установах; організовуємо і супроводжуємо трансфери з / до України та інше.

  • Виховання. Важлива складова повноцінного особистісного росту. Ми мотивуємо учнів формувати свої цінності; підтримувати українські та польські культурні традиції; вдосконалювати навички комунікації, міжособистісної взаємодії, соціалізації, емпатії; раціонально використовувати свій час, можливості та ресурси.

  • Розвитку. Освіченість – не тільки школа. Ми пропонуємо учням розвиваючі зустрічі, тренінги, вебінари та культурні заходи; співпрацюючи з ВУЗами організовуємо заняття з профорієнтації; спонукаємо дітей до самоорганізації і реалізації власних проектів; подорожуємо і не тільки Польщею.  

  • Проведення Інтеграційного курсу перед початком навчання. Перший крок до майбутнього успіху. Мета курсу – зрозуміти моральну та психологічну готовність дитини до проживання окремо від батьків, вмотивованість до саморозвитку. Детальніше тут.

Fundacja Związku Polaków m. Kijowa

tel.: +48 797 785 995, +38 097 476 3232

  • Facebook
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle